Håndtering af kemi på arbejdspladsen
Hent PowerPoint om håndtering af kemi

Kemisk arbejdsmiljø

Vejledningen anviser en række metoder og værktøjer, der kan understøtte industrivirksomheders arbejde med det kemiske arbejdsmiljø.

Skemaer til download i PDF-format

Bilag 1: Oversigt over farlige og særligt farlige stoffer og materialer
Bilag 2: Oversigt over farepiktogrammer
Bilag 3: Oversigt over H og P-sætningers opbygning
Bilag 4: Indkøbsguide til kemi
Bilag 5: Tjekliste til opbevaring
Bilag 6: Personlige værnemidler med tilhørende forklaringer
Bilag 7: Stor skabelon til kemisk risikovurdering, STOP og instruktion
Bilag 8: Kort skabelon for kemisk risikovurdering, STOP og instruktion
Bilag 9: Skabelon for instruktion af én arbejdsproces
Bilag 10: Planche for instruktion af flere arbejdsprocesser eller delprocesser
Bilag 11: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljørundering

Skemaer til download i word-format

Bilag 1: Oversigt over farlige og særligt farlige stoffer og materialer
Bilag 2: Oversigt over farepiktogrammer
Bilag 3: Oversigt over H og P-sætningers opbygning
Bilag 4: Indkøbsguide til kemi
Bilag 5: Tjekliste til opbevaring
Bilag 6: Personlige værnemidler med tilhørende forklaringer
Bilag 7: Stor skabelon til kemisk risikovurdering, STOP og instruktion
Bilag 8: Kort skabelon for kemisk risikovurdering, STOP og instruktion
Bilag 9: Skabelon for instruktion af én arbejdsproces
Bilag 10: Planche for instruktion af flere arbejdsprocesser eller delprocesser
Bilag 11: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljørundering

BFA Industri har derudover udarbejdet en PowerPoint om håndtering af kemi på arbejdspladsen.

Det er også muligt at hente påbuds- og farepiktogrammer til at indsætte i de ovenstående skemaer. Piktogrammerne kan hentes som word-format her.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi og biologi

Sidetal: 75

Udgivelsesår: 2021