Støj

BFA Industri har udarbejdet en række materialer, der kan understøtte og inspirere virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationers arbejde med at kortlægge, reducere eller fjerne støjkilder. Der er også laver en helt særlig vejledning om høreværn. Materialerne er tænkt som en støtte til en styrket indsats for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.