Del: - -

Sådan kommer I i gang med jeres APV

Oplever I på jeres arbejdsplads, at det er svært at komme i gang med APV'en? Her kan I få gode råd til en god start på opgaven.

Det er nemt at tale den årlige arbejdsmiljødrøftelse ind i virksomhedens dagligdag og årscyklus. På en mindre virksomhed kan drøftelsen eksempelvis ligge i naturlig forbindelse med oprydningen inden sommerferien, hvor der alligevel skal ryddes ud i diverse kemikalier, gennemses elektriske komponenter og tjekkes sikkerhedsudstyr.

Når I sammen sætter jer ved morgenbordet for at tage den årlige arbejdsmiljødrøftelse, kan du med fordel bruge APV'en til at se tilbage på året, og se frem mod det kommende.

Du kan hente inspiration i disse to animationsvideoer, som I-BAR har udarbejdet til henholdsvis virksomheder med og uden arbejdsmiljøorganisation.

Videoerne retter sig særligt mod de mindre og mellemstore virksomheder, men kan med fordel også bruges i større virksomheder.

 

Baggrund

Arbejdspladsvurderingen (APV) har stadig en svær gang i mange mindre og mellemstore virksomheder. Hvordan kan det være, at virksomhederne ikke finder værdien i denne opgave?

Det har tidligere været svært at tale APV ind i disse virksomheder, hvilket også understøttes af Arbejdstilsynets reaktioner i forbindelse med tilsynsbesøg. Der gives stadig mange påbud om at holde APV blandt mindre og mellemstore virksomheder, på trods af at kravet har eksisteret i rigtig mange år. Med tiltaget om den årlige arbejdsmiljødrøftelse er der kommet en tilgang til det strategiske arbejdsmiljøarbejde, som er markant nemmere at tale ind i virksomhederne.

Det er et kendetegn for særligt de mindre og mellemstore virksomheder, at de ikke helt kender til værdien af og dermed baggrunden for Arbejdspladsvurderingen. Det betyder, at virksomhederne måske nok gennemfører en APV, men at de ofte ikke følger op på den eller bruger den strategisk.


Senest revideret den 11. september 2020