Del: - -

Film om ulykker

Alle medarbejdere skal kunne komme sikkert hjem fra arbejde. Mange ledere og arbejdsmiljørepræsentanter oplever, at sikkerhedsforanstaltninger bliver opfattet som besværlige krav af medarbejderne. Unødvendige krav, som besværliggør arbejdet. Vi har derfor fået produceret fire film, som skal hjælpe jer mod en fælles indsats for at undgå ulykker på arbejdspladsen.

Overblik:

Når man som leder eller arbejdsmiljørepræsentant har arbejdet med sikkerhed i længere tid, bliver man bedre til at skabe overblik og se sammenhængen i de ting, der sker. Det, som man måske glemmer er, at medarbejderne ikke nødvendigvis har samme overblik. Den svære opgave ligger i at formidle den gode viden om sikkerhed til medarbejderne. En måde at gøre dette på er ved at inddrage medarbejderne, som er udsat for risici, tidligt i processen, så de selv kan være en del af de nødvendige tiltag.

I filmen herunder får du en kort introduktion til arbejdssikkerhed - helt fra grunden.

Introduktionsvideo - Arbejdssikkerhed helt fra grunden

Vi vil gerne hjælpe med at skabe det bagtæppe, som kan medvirke til, at nye tiltag bliver til succeser. Vi har derfor fået produceret yderligere tre små film, som tager fat i det helt grundlæggende for at kunne forstå, og acceptere sikkerhedsregler, og samtidig anerkende, at vi alle har en rolle i den daglige sikkerhed på arbejdspladsen.

 

1. Ulykker bliver skabt

 

2. Se bagom ulykken

 

3. Vi ser det, vi deler det

 

English versions

Intro: Safety at work, the basics

1. Accidents are created

2. Look behind the accident

3. We see it, we share it


Senest revideret den 11. april 2024