Generelt

Her er vejledninger af generel karakter i forhold til de formelle krav om tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejdet på industriens arbejdspladser; Den årlige drøftelse, kompetenceudvikling og uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøledelse, PKA, køb og salg af maskiner. Der er ”værktøjer”, der kan anvendes til at få fokus på arbejdsmiljø hos ledelse, gennem dialog, medarbejderinvolvering samt forhold omkring gravides arbejdsmiljø.