Konkrete værktøjer: Fysisk arbejdsmiljø

Forskning peger med al tydelighed på, at fysisk belastning og nedslidning er en central faktor i spørgsmålet om fastholdelse af seniormedarbejdere. 

BFA Industri har i samarbejde med Human House A/S samlet en række eksisterende værktøjer på tværs af de fem Branchefællesskaber for arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. En række af dem har nogle år på bagen og er umiddelbart målrettet andre brancher, men når det handler om at arbejde forebyggende med et bestemt tema, fx nedbringelse af sygefravær eller arbejdsulykker, spiller det ingen rolle.

Værktøjerne er taget med, fordi de giver jer gode muligheder for at sætte ind de rigtige steder, så I som arbejdsplads bliver endnu bedre til at tale om de fysiske krav og fore-bygge nedslidning (for alle aldersgrupper).