UV-farver og -lakker

UV-farver og -lakker indeholder typisk allergifremkaldende stoffer, ligesom det ultraviolette lys, der anvendes til hærdningen af farverne, indeholder store mængder energi, og strålerne herfra kan være skadelige for øjnene og kan give forbrændinger på huden. På grund af det høje energiindhold kan UV-lyset også danne den farlige gas ozon ved spaltning af luftens ilt. Det er derfor vigtigt at kende til de nødvendige forholdsregler, der skal tages, når der arbejdes med farverne, lakkerne og UV-lyset.