Hvad siger overenskomsterne?

Tilbud, der bidrager til at undgå nedslidning, sikre sundhed og trivsel samt fastholde ældre medarbejdere.