Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget i debatten om det gode arbejdsliv. Begrebet dækker over mange elementer i den måde vi mennesker omgås hinanden. BFA Industri har lavet materiale som kan inspirere virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer til at få udarbejdet politikker til at forebygge eventuelle forhold, som kan opstå på det psykosociale område. Her er der links til disse materialer, som forhåbentligt kan medvirke til at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.