Maskiner og værktøjer

Maskiner, værktøjer og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren mod ulykker og unødige støjpåvirkninger. Desværre har det vist sig, at mange tekniske hjælpemidler er indrettet sådan, at ansatte ikke er sikret og beskyttet mod ulykker og støjpåvirkninger. Det viser antallet af alvorlige ulykker og hørenedsættelser. For at forebygge disse ulykker og påvirkninger har BFA Industri udarbejdet en række vejledninger om blandt andet instruktion, kontrol og opstilling, som du kan finde herunder.

Publikationer