Artikel: Kemisk risikovurdering hos Unibrew
Artikel: Kemisk risikovurdering hos Unibrew
Vejledning: Kemisk risikovurdering
Kemisk risikovurdering
Del: - -

Lav kemisk risikovurdering - det er sund fornuft

En kemisk risikovurdering er en vurdering af de risici, der kan optræde, når der udføres arbejde, hvor medarbejdere kan blive udsat for skadelige kemiske påvirkninger. Den kemiske risikovurdering dækker ikke kun de enkelte farlige stoffer eller produkter, der arbejdes med men også de processer, hvor der udvikles farlige kemiske stoffer.

Det giver god mening at udarbejde risikovurderingen for en arbejdsproces, for eksempel arbejdet ved en trykkemaskine, hvor arbejdsprocessen er ens fra gang til gang. Da den kemiske risikovurdering er en del af jeres virksomheds almindelige APV, skal jeres arbejdsmiljøorganisation inddrages i arbejdet. Hvis jeres virksomhed ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal medarbejderne inddrages.

Grundlaget for jeres risikovurdering er leverandørens sikkerhedsdatablade samt listen over de produkter eller farlige stoffer og materialer, I arbejder med på jeres virksomhed. Sikkerhedsdatabladene giver relevant information om farlighed, forebyggelsesforanstaltninger og andre krav ift. lovgivning mm.

Start med at rydde op En grundig oprydning i antallet af kemiske produkter vil gøre den kemiske risikovurdering lettere og mere overskuelig.

Gennemgå derfor de kemiske produkter I har stående og bortskaf de kemiprodukter, som I ikke anvender, eller hvor flere forskellige produkter bruges til det samme.

Undersøg om de farligste kemiske produkter kan erstattes med mindre farlige. Produktlisten kan med fordel anvendes ved oprydning i de kemiske produkter og kan dermed hjælpe jer med at sikre, at I har de opdaterede sikkerhedsdatablade på alle kemiske produkter.

Læs mere om kemisk risikovurdering i vores vejledning her

Læs Artiklen: Kemisk risikovurdering hos Unibrew


Senest revideret den 19. april 2024