Kemi og Biologi

Kemiske og/eller biologiske agenser er til stede ved arbejdsprocesser på mange industriarbejdspladser. Her er samlet materialer, der beskriver hvordan man håndterer eller forebygger de risici, der er ved udsættelse for kemiske eller biologiske stoffer og materialer. Materialerne kan bruges som guidelines til løsning af problematiske forhold, eller som inspiration til at få drøftet – og løst – de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der er på virksomhederne i forhold til kemiske eller biologiske agenser.