Konkrete værktøjer: Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er en vigtig faktor i spørgsmålet om at fastholde seniorer i arbejdet. Et forskningsprojekt mellem NFA og VIVE viser, at et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for at fortsætte arbejdet med 81 %. BFA Industri har i samarbejde med Human House A/S samlet en række eksisterende værktøjer på tværs af de fem

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. En række af dem har nogle år på bagen og er umiddelbart målrettet andre brancher, men når det handler om at arbejde forebyggende med et bestemt tema, som fx nedbringelse af sygefravær eller at sikre et godt arbejdsmiljø, spiller det ingen rolle.
Værktøjerne er taget med, fordi de giver jer gode muligheder for at sætte ind de rigtige steder, så I som arbejdsplads bliver endnu bedre til at tale om og sætte fokus på de faktorer ved det psykiske arbejdsmiljø, der kan påvirkes i den ønskede retning (for alle aldersgrupper).