Del: - -

Sådan bruger man Safety Observer

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og -adfærd på en arbejdsplads.

Om Safety Observer

Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og -adfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler, skibe og offshore platforme.

Safety Observer giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte registreringer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en PDF-rapport pr. mail direkte til observatøren.

Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

App'en er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Instruktionsvideo til brugere 

Instruktionsvideo til administratorer

Hvordan fungerer Safety Observer?

Safety Observer består af to dele:

  • et webbaseret administratormodul, hvor virksomheder kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  • en app til at registrere sikkerhedsforhold og -adfærd direkte på arbejdspladsen.

Sådan gør du


Senest revideret den 15. august 2022