Del: - -

Intro til materialets opbygning

Hver tredje senior føler sig diskrimineret på baggrund af deres alder. Det viser et forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Dét er en af grundene til, at dette værktøj tager et lidt anderledes afsæt på fastholdelse af seniorer. Når vi gerne vil fastholde, er det oplagt at kigge på, hvordan vi forebygger, så vi sikrer, at de medarbejdere vi ger­ne vil fastholde, både er fysisk og mentalt (psykisk) i stand til at kunne blive længere på arbejds­markedet.

Derudover ved vi fra forskning, at flere studier peger på, at der specielt er to faktorer, som arbejdspladsen kan gøre noget ved, der har betydning for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet:

>   et godt fysisk arbejdsmiljø – hvor man undgår ulykker og nedslidning.

>   et godt psykisk arbejdsmiljø – med høj psykologisk tryghed (se mere under psykisk arbejdsmiljø, A.2).

Værktøjskasserne

På baggrund heraf er værktøjskassen i dette projekt inddelt i fysisk og psykisk arbejdsmiljø og indeholder hver seks redskaber, der enten uafhængigt – eller i forlængelse af hinanden kan højne den enkelte virksomheds forebyggelsesniveau.

Begrebet forebyggelsesniveau er hentet fra Vision Zero-tankegangen, der er en international tilgang til at arbejde forebyggende med sikkerhed, sundhed og trivsel som en integreret del af forretningen.

Konkrete værktøjer

Klik på enten ”Konkrete værktøjer: Psykisk arbejdmiljø” eller ”Konkrete værktøjer: Fysisk arbejdmiljø”  som er indgangen til værktøjskasserne.

I finder også et screeningsværktøj til download, der indikerer, hvilke værktøjer der matcher virksomhedens nuværende forebyggelsesniveau – A, B eller C. Men I er selvfølgelig velkomne til at vælge det tema, der giver bedst mening for jer.

”Prøv det af!” er et hjælpeværktøj, der kan følge jer helt i mål med jeres arbejde. Et af de sidste punkter, vi beder jer tage stilling til, handler om, om den opgave eller den proces, I har gennemført, har givet værdi for jer. Hvis ikke, er det vigtigt at få det afsluttet eller rettet til, så de tiltag, I søsætter, skaber værdi, højner virksom­he­dens forebyggelsesniveau og sikrer, at medarbejderne har lyst til at blive – både dem, der er seniorer nu, og dem, der først er det om 30 år.

God arbejdslyst.

Seniorers trivsel

Vi har også samlet alle værktøjer i en fysisk pjece, der kan hentes her


Senest revideret den 19. december 2022