Epoxy og isocyanater

Vejledningen indeholder beskrivelse af risici ved arbejde med epoxy- og isocyanatprodukter, mulige følgevirkninger, samt gode råd til forebyggelse af risici. Krav til uddannelse og velfærdsforanstaltninger beskrives ligeledes.