Print ud guides til værktøjer

Der er udarbejdet en guide til hvert af værktøjerne i dette materiale. De kan printes eller downloades.

Den enkelte guide indeholder en kort og præcis beskrivelse af, hvordan en virksomhed hurtigt kan komme i gang med værktøjet. Guiden er et forslag til fremgangsmåde, som er til at overskue, og som ikke kræver så omfattende ressourcer.

Efter ibrugtagning af et værktøj kan der blive behov for korrektioner eller ændringer.

Det kan eksempelvis være:

  • Tilpasninger som gør værktøjet endnu mere relevant for virksomheden
  • Udvidelser af værktøjet

I beskrivelserne af de enkelte værktøjer står der mere om, hvordan virksomheden kan bruge det på andre måder end beskrevet i guiden.

De 8 guides

Guide til 5S

Guide til tavlemøder

Guide til sikkerhedsrundering

Guide til Rollemodeller

Guide til Safety Walk

Guide til risikovurdering

Guide til Psykologisk sikkerhed

Guide til adfærdsbaseret sikkerhed