Del: - -

Om ”Vejen til bedre sikkerhed”

”Vejen til bedre sikkerhed” indeholder 8 værktøjer. De er udviklet til små og mellemstore virksomheder, men kan bruges af alle. Målet er at fremme sikkerheden og reducere risikoen for ulykker.

Som virksomhed bør man konstant arbejde på at forbedre sikkerhedsarbejdet og sikkerhedsadfærden. De 8 værktøjer kan være medvirkende til at få struktur og systematik i arbejdet. Det er vigtigt at implementere et værktøj, som passer til virksomheden, og det niveau den befinder sig på. Der er værktøjer, som ikke kræver så mange ressourcer, og der er større værktøjer, der er mere ressourcekrævende.

Med Bradley-kurven som udgangspunkt, er der placeret 2 værktøjer på hvert af de 4 trin på kurven. I kan måle jeres virksomheds omtrentlige placering på kurven her. I kan enten vælge et værktøj, der ligger tæt på jeres placering på kurven, eller I kan vælge frit mellem alle 8 værktøjer.

Bradley-kurven blev skabt af DuPont i 1995. Den viser, at risikoen for arbejdsulykker afhænger af, hvor stærkt et sikkerhedsarbejde og hvor god en sikkerhedsadfærd en virksomhed har. Jo mere du forbedrer sikkerheden jo mindre risiko for ulykker. I kan arbejde med fire forskellige trin til at forbedre sikkerheden.

Kurven er opdelt i 4 trin:

 • Trin 1: Den reaktive fase
  • Virksomheden arbejder ikke systematisk med sikkerheden og reagerer kun, hvis de skal (eksempelvis hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg).
 • Trin 2: Den afhængige fase
  • Virksomheden vil overholde lovgivningerne. Ledelsen arbejder med sikkerheden og indfører procedurer og kontroller.
 • Trin 3: Den uafhængige fase
  • Virksomheden tager ansvar og handler. Medarbejderne er engagerede og passer på sig selv.
 • Trin 4: Den indbyrdes afhængige fase
  • Hele virksomheden er inddraget og engageret i sikkerhedsarbejdet og alle har en god sikkerhedsadfærd.

Flere kendetegn ved de enkelte trin er beskrevet under kurven.

Jo stærkere virksomheden bliver til sikkerhedsarbejdet og til at have en god sikkerhedsadfærd, desto længere mod højre bevæger den sig på Bradley-kurven og risikoen for ulykker reduceres.

De 8 værktøjer er med til at styrke virksomheden i dette arbejde.

Alle værktøjerne kræver engagement fra ledelsen og inddragelse af medarbejderne. Når der implementeres et værktøj i virksomheden, vil der uundgåeligt blive talt om procedurer, regler, ansvarlighed, disciplin og adfærd.

Værktøjerne er vurderet til at passe til virksomheder, der er på dette pågældende trin på Bradley-kurven.

Det betyder, at virksomheder som er på trin 1, det reaktive trin, bør vælge enkle værktøjer for at komme godt i gang og få en god oplevelse og succes, inden det næste skridt tages. Det kan eksempelvis være at starte med 5S eller tavlemøder. Det er vigtigt at få implementeret værktøjet ordentligt. Det kræver ledelsens fulde fokus, god kommunikation om tiltaget, træning og opfølgning. Der bør ikke tages flere værktøjer i brug, før det aktuelle virker efter hensigten.

Når en virksomhed begynder at implementere værktøjer, bliver arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet meget mere synligt. Ledelsen involverer sig mere, regler kræves overholdt og medarbejderne involveres i sikkerhedsarbejdet. Virksomheden vil langsomt gå fra, kun at være reaktiv (trin 1 - reaktiv) til at der nu ageres (trin 2 - afhængig). Virksomheden kan begynde at indføre andre værktøjer i arbejdsmiljøarbejdet som for eksempel at arbejde som rollemodeller.

Med flere værktøjer, gode rutiner, procedurer m.m. vil virksomheden bevæge sig længere ud mod højre på Bradley-kurven og resultatet vil være færre risici og ulykker. Ledelsen kommer endnu mere på banen og tager endnu mere ansvar. Personlig viden og medarbejdernes engagement vil øges, og der vil være fokus på at passe på sig selv (trin 3 – uafhængig).

For at virksomheden kan tage skridtet til trin 4, kræver det ansvarlighed hos alle, og at hele organisationen bakker op. Der er nødvendigt for at implementere værktøjerne på dette niveau, men lykkes det, så opnås en indbyrdes afhængighed, hvor man hjælper hinanden. Sikkerhedsarbejdet og -adfærden er i top og ulykker og risici er reduceret til et absolut minimum.

I kan måle hvor jeres virksomhed er placeret på Bradley-kurven her

Se alle 8 værktøjer her

Introduktionsfilm til 'Vejen til bedre sikkerhed'


Senest revideret den 30. juni 2022