Populære materialer 2019

Her kan du se en oversigt over de mest populære materialer i 2019.

1. Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer
I denne vejledning finder I gode råd, værktøjer og skemaer der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

2. Samleskema for lovpligtig eftersyn
I nedenstående samleskema kan I se et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

3. Oversigtsskema til eftersyn
Oversigtsskema for de forskellige eftersyn, hvor I kan holde styr på de enkelte maskiner, værktøjer og andre tekniske hjælpemidler.

4. Tunge løft
Formålet med denne branchevejledning om tunge løft er at præsentere eksempler på gode løsninger, der forebygger eller nedbringer belastningen ved tunge løft.

5. Sikker brug af knive
Vejledningen anviser forskellige måder at undgå skæreskader ved brug af knive gennem forslag til instruktion, valg af knive eller andre værktøjer.

6. Handskevejledning
En vigtig del af forebyggelse af hudproblemer på laboratorier og på virksomheder i procesindustrien er brug af handsker. Denne handskevejledning giver oplysninger, som kan bidrage til, at de ansatte får de rigtige handsker.

7. Risikovurdering
Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis vedrørende styring af risici for uheld og ulykker, som parterne ønsker skal være til stede i industrien.

8. Indretning og brug af servicevogne
Vejledningen giver inspiration til, hvordan virksomhederne kan indrette og bruge deres servicevogne så de egner sig til at få arbejdet gjort under forsvarlige arbejdsmiljøforhold.

9. Kemikalier mærkning og klassificering
Denne vejledning giver et overblik over, hvad reglerne om klassificering og mærkning betyder i praksis, samt hvordan de nye fareetiketter skal forståes.

10. Psykisk arbejdsmiljø
Er det psykiske arbejdsmiljø godt, udfører medarbejderne deres arbejde bedre uden at blive syge og nedslidte.


Senest revideret den 25. juni 2020