Kemisk risikovurdering

Vejledningen skal hjælpe jeres virksomhed med at fastlægge, hvordan jeres medarbejdere skal arbejde med kemi og hvilke beskyttelsesforanstaltninger, de skal anvende.

En kemisk risikovurdering er en vurdering af de risici, der kan optræde, når der udføres arbejde, hvor medarbejdere kan blive udsat for skadelige kemiske påvirkninger. Den kemiske risikovurdering skal hjælpe jeres virksomhed med at fastlægge, hvordan jeres medarbejdere skal arbejde med kemi og hvilke beskyttelsesforanstaltninger, de skal anvende. Jeres oplæring og instruktion af medarbejderne skal ske med baggrund i jeres kemiske risikovurdering.

Vejledningen forklarer, hvordan man kan gøre det og giver eksempler på, hvordan det kan dokumenteres.

Fakta om materialet

Emne: Kemi/ biologi

Sideantal: 16

Udgivelsesår: 2020