Kemisk risikovurdering

Vejledningen skal hjælpe jeres virksomhed med at fastlægge, hvordan jeres medarbejdere skal arbejde med kemi og hvilke beskyttelsesforanstaltninger, de skal anvende.

Skemaer til download (word)
Skemaerne tager afsæt i skemaerne i vejledningen på siderne 9, 10, 11 og 12.

Skema 1: Køle- og smøremiddel

Skema 2: Silikonefjerner (afrensning)

Skema 3: Kemisk arbejdsinstruktion

Skema 4: Sikkerhedsforanstaltning og værnemidler

Det er også muligt at hente påbuds- og farepiktogrammer til at indsætte i de ovenstående skemaer. Piktogrammerne kan hentes som word-format her.

BFA Industri har derudover også udarbejdet en PowerPoint om håndtering af kemi på arbejdspladsen.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi/ biologi

Sideantal: 16

Udgivelsesår: 2020