Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

I denne vejledning finder I, ud over en oversigt over hvilke tekniske hjælpemidler der regelmæssigt skal efterses, gode råd, værktøjer og skemaer (der kan downloades selvstændigt) der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 64

Udgivelsesår: 2019