Del: - -

Populære materialer

Her kan du se en oversigt over de mest populære materialer.

1. Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer
I denne vejledning finder I gode råd, værktøjer og skemaer der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

2. Svejsning
Denne vejledning beskriver uddannelseskrav til arbejde med svejsning og termisk skæring. Der er også beskrevet hvilke forholdsregler, der skal træffes for at arbejde med svejsning og termisk skæring kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

3. Kemisk risikovurdering
Vejledningen skal hjælpe jeres virksomhed med at fastlægge, hvordan jeres medarbejdere skal arbejde med kemi og hvilke beskyttelsesforanstaltninger, de skal anvende.

4. ATEX
Vejledningen giver et overblik over ATEX-områder herunder, hvordan AMO arbejder med ATEX samt gennemfører og vedligeholder en ATEX-APV.

5. Sikre maskiner
Vejledningen giver eksempler på, hvordan forskellige maskiner fra tiden før CE-mærkningen er gjort sikre at arbejde med; ligesom der er vejledt om generelle aspekter i forbindelse med maskinsikkerheden.

6. Risikovurdering
Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis vedrørende styring af risici for uheld og ulykker,
som parterne ønsker skal være til stede i industrien

7. Tunge løft
Formålet med denne branchevejledning om tunge løft er at præsentere eksempler på gode løsninger, der forebygger eller nedbringer belastningen ved tunge løft.

8. Procesventilation
Vejledningens formål er yderligere at give virksomheden eller arbejdsmiljøorganisationen et praktisk hjælpeværktøj, de kan anvende for at sikre optimale løsninger, når der skal laves omforandringer på nye eller eksisterende procesventilationsanlæg.

9. Kemisk arbejdsmiljø
Vejledningen anviser en række metoder og værktøjer, der kan understøtte industrivirksomheders arbejde med det kemiske arbejdsmiljø.

10. Arbejdsmiljø ved svejsning
Dette værktøj beskriver kan hjælpe jer med at forbedre sikkerheden i arbejdsmiljøet ved svejsning.


Senest revideret den 07. marts 2024