Procesventilation

Vejledningens formål er yderligere at give virksomheden eller arbejdsmiljøorganisationen et praktisk hjælpeværktøj, de kan anvende for at sikre optimale løsninger, når der skal laves omforandringer på eksisterende procesventilationsanlæg, eller når der skal indkøbes og etableres nyt procesventilationsanlæg.

Vejledningen beskriver hvilke forhold man skal være opmærksom på i forhold til at have det rette ventilationsudstyr i forhold til den/de aktiviteter der foregår i de omhandlede lokaler, både når det drejer sig om nyt ventilationsudstyr og hvis der sker ændringer af aktiviteter i lokalerne. Der er også anvisninger på hvordan vedligehold og eftersyn skal ske.

Her kan tjekskemaerne fra vejledningen "Procesventilaton" downloades i Word-format, så det er muligt at tilføje forhold om ventilation som den enkelte virksomhed finder relevant - og som ikke er anført i de fortrykte skemaer. 

Hent dem ved at trykke her.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Indeklima

Sideantal: 44

Udgivelsesår: 2015