Procesventilation

Vejledningen beskriver forhold der skal iagttages ved etablering og vedligehold af procesventilation. Der beskrives forskellige former for procesventilation. Der er anbefalinger til at sikre et godt indeklima. Der er et afsnit om recirkulation og varmegenvinding.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Indeklima

Sidetal: 44

Udgivelsesår: 2024