Risikovurdering

Vejledning om metoder til risikovurdering. Målgruppen for vejledningen er arbejdsmiljøorganisationen i industrivirksomheder med komplicerede processer, som ønsker at komme godt i gang med risikovurdering.

Formålet med vejledningen er:

  • at sætte arbejdsmiljøorganisationen i stand til at holde risici på et niveau, som er tilstrækkelig lavt og forsvarligt
  • at forbedre kvaliteten af risikovurderinger
  • at prioritere den forebyggende indsats dér, hvor den gør mest gavn

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 19

Udgivelsesår: 2022