Del: - -

Risikovurdering - 5 nemme trin til risikovurdering i hverdagen

Et værktøj til risikovurdering bruges til at finde ud af, hvor stor sandsynligheden er for, at der sker en ulykke, og hvor stor konsekvensen vil være, hvis den sker. Resultatet af risikovurderingen viser, hvor der skal foretages forbedringer. Ved konsekvent brug af værktøjet fjernes risici løbende, og virksomhedens fokus på sikkerhed øges.

Risikovurderingens forløb

Guiden herunder gør det nemt at komme hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden findes yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Guide - sådan kan I gøre

 1. Stop og tænk (over den opgave du skal i gang med)
  • Er arbejdsopgaven kendt?
  • Skal jeg bruge særlig tilladelse til arbejdet?
  • Har jeg det korrekte værktøj og udstyr?
  • Har jeg de korrekte personlige værnemidler?
  • Har jeg den nødvendige træning, uddannelse, kompetence?
 1. Se efter farer
  • Manuel håndtering
  • Faldrisiko
  • Arbejde i højden
  • Genstande, der kan falde ned
  • Kemi/biologi
  • Støj/vibrationer
  • Støv
  • Varme/kulde
  • El
  • Tryk
  • m.fl.

Notér, ALLE de konkrete farer I finder, der hvor arbejdet skal foregå.

 1. Vurdér risikoen ved de farer, I har fundet. Brug dette skema:

  Resultatet af risikovurderingen er:

  RØD: Arbejdet må ikke startes, før forbedrende tiltag er gennemført, og risikoen er minimeret tilstrækkeligt

  GUL: Involvér arbejdsmiljøgruppen, inden arbejdet startes (ulykkesforebyggende tiltag kan være nødvendige)

  GRØN: Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt med ulykkesforebyggende tiltag

 2. Forebyg risikoen. Vælg hvilke forbedringer I vil foretage for at fjerne eller minimere de fundne risici og gennemfør dem

 3. Udfør arbejdet sikkert. Når forbedringerne er gennemført og kontrolleret, kan arbejdet fortsættes

Print guiden her

Hvor skal risikovurderingen foregå

En risikovurdering foregår typisk på stedet, hvor arbejdet skal foregå. De 5 trin gennemgås, der laves tiltag og arbejdet startes, når det vurderes sikkert.

Hvor ofte skal der laves risikovurdering

Risikovurderingen skal i princippet laves for alle arbejdsopgaver, hvor der er en fare, og hver gang man går i gang med en ny opgave. Hvis der er omstændigheder, der gør at forholdene er anderledes end normalt, skal I lave en ny risikovurdering.

Deltagerne

Den eller de medarbejdere, der skal i gang med en opgave, skal foretage risikovurderingen. Andre medarbejdere bør inddrages, hvor det er relevant. Det kan være en kollega, arbejdsmiljørepræsentanten og/eller en leder. Ved større eller mere komplicerede arbejdsopgaver, bør I altid inddrage den ansvarlige leder.

Typiske punkter fra en risikovurdering

Resultaterne af en risikovurdering vil ofte dreje sig om, hvordan en medarbejder kan beskytte sig selv, når opgaven skal udføres, men også hvordan man kan sikre andre mod farer.

Eksempler på tiltag på baggrund af en risikovurdering:

 • Der fastlægges en sikker rækkefølge for de enkelte dele af opgaven
 • Der benyttes sakselift til opgaven i stedet for stige
 • Arbejdsområdet afspærres med minestrimler, så kørende færdsel og uvedkommende ikke kommer ind til området
 • Der benyttes visir og heldragt på grund af risiko for stænk med væske

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Sanistaal A/S laver risikovurderinger her

Hvis du vil arbejde mere i dybden med risikovurdering, findes der inspiration i BFA Industris branchevejledning om risikovurdering. Branchevejledningen kan hentes her.


Senest revideret den 27. april 2022