Cobots - Hvad, hvornår og hvordan

Vejledningen er tiltænkt arbejdsmiljøorganisationernes medlemmer i virksomheder, der bruger eller påtænker at anskaffe cobots.

Vejledningen beskriver hvad cobots er for en størrelse, hvor de kan bringes i anvendelse, samt hvilke standarder og regler der skal iagttages.

Der er råd og vejledning til at sikre den rette implementering af cobots, herunder også hvordan de tages i brug på en sikker måde.

Der er tjeklister til at understøtte undersøgelse af behov, implementering og idriftsætning.

Hent materialet

Fakta om materialet