Sikkerhed ved service og reparation

I denne vejledning kan du finde information om, hvordan maskiners energiforsyning skal være indrettet og kunne aflåses, så reparation og vedligehold kan foregå sikkert.

Mange ulykker er sket under service og reparation af maskiner, hvor det ikke var tilstrækkeligt sikret, at alle energikilder var forsvarligt afspærret.

Reglerne er gode nok, men desværre ukendte for mange, specielt planer, procedurer, indretning og opfølgning er ikke på plads. Det har medført ulykker - også dødsulykker, men specielt mange nær-ved-ulykker.

Denne vejledning har til formålet at hjælpe virksomheder og arbejdsmiljøorganisationer til at:

  • stille krav til Lockout på maskiner og anlæg, både indkøbte og egen fremstillede.
  • sikre at procedurer og instruktioner er tilstrækkelige og kendte af relevante.
  • sikre at der er tilstrækkelig instruktion.
  • sikre at de nødvendige redskaber er til stede, f.eks. låse og afspærringer.
  • lave ibrugtagningskontrol af Lockout systemer.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Vejledning

Sidetal: 24

Udgivelsesår: 2020