Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev

Design - Identitet til BFA Industri

Introduktionsfilmen henvender sit til projektlederne og grafikerne vedr. BFA Industris designmanual og de områder manualen omhandler. 

Information om BFA Industris nye design

BFA Industri har besluttet sig for et nyt design på sine trykte materialer. I den forbindelse er der lavet en kort introduktionsfolder herom. Denne folder er primært rettet mod projektansvarlige, for at give dem en idé om det nye koncept, samt henlede opmærksomheden på de forhold man som projektansvarlig skal videreformidle til de som skal lave den endelige layout og grafisk opstilling af materialet.

Designguide

Denne designguide beskriver grundelementerne omkring BFA Industris visuelle identitet. Manualen er en fælles reference for såvel BFA Industris medarbejdere som for eksterne designere, reklamebureauer, trykkerier og andre leverandører, der udarbejder materiale, hvor BFA Industri står som afsender eller samarbejdspartner. Hensigten er at sikre, at BFA Industri – på tværs af diverse kommunikationsplatforme – taler med én stemme og i en stil og stemning, der klart signalere bfa-i som afsender.

Designguiden giver dig eksempler og retningslinjer for brugen af en række forskellige elementer. Guiden dækker retningslinjerne for anvendelsen af BFA Industris logo samt de grundlæggende designprincipper for typografi, billedbrug, farver og øvrige designelementer.

Download logoer, ikoner, fonte og skabeloner her

For at sikre en ensartet kommunikation i medierne og budskaberne, som BFA Industri beskæftiger sig med, er det vigtigt at overholde retningslinjerne. Din overholdelse af de givne guidelines sikrer et genkendeligt, troværdigt og professionelt udtryk. Designguiden er dog ikke ment som en spændetrøje, men som en tilskyndelse til kreativ udfoldelse inden for nogle simple principper.

Designguidens elementer