Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev

Til projektlederen

BFA Industri er sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, i industrien, og man ønsker at signalere, at arbejdsmiljøindsatsen er en samarbejdsopgave.

Derfor kræves følgende forudsætninger for ansøgning om økonomisk støtte til gennemførelse af aktiviteter i regi af BFA Industri:

  • at den fremsendte ansøgning er udarbejdet i fællesskab af arbejdsgiverside (organisation) og medarbejderside (organisation)
  • at temaet for ansøgningen er i overensstemmelse med bekendtgørelse om BFA’ernes virke.  
  • aktiviteten understøtter BFA industris strategi (Læs den her!)

BFA Industri udarbejder hvert år en plan for sin prioriterede indsats. Aktiviteter der understøtter denne plan og/eller retter sig mod BFA Industris prioriterede målgrupper, vil blive prioriteret ved fordeling af midler.

Du finder alle vejledninger, skemaer og mere ved at navigere i menupunkterne til venstre.