Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev
Del: - -

Aktivitetsforslag

For at sikre, at aktivitetsforslagene lever op til bfa-i's krav om indhold med mere, anbefales det, at man altid henter sit skema om ideforslag til aktiviteter her på siden. Det vil af dokumentet fremgå, hvilken version der er tale om. 

Alle felter i skemaet skal udfyldes. Hvis man mener, at et felt er irrelevant for aktiviteten, skal dette anføres i feltet.

Klik her for at downloade skemaet til Ideforslag til aktiviteter

Når der bliver indgået en aftale med en ekstern leverandør om levering af ydelser i forbindelse med BFA Industris aktiviteter skal der udarbejdes en kontrakt om den aftalte ydelse.

Det anbefales at denne kontrakt anvendes frem for aftaler udformet af leverandørerne for at sikre BFA Industri de rettigheder, som vi skal have.

BFA Industri har udarbejdet et udkast til en standardkontrakt. Her er de forhold, som er væsentlige for aftaler med eksterne leverandører beskrevet, når der udformes materialer i regi af BFA Industri. Det kan være ophavsrettigheder, betalingsbetingelser og lignende.

Husk at indføje navne på aftalepart, ordregiver, opgave osv. Alle steder, hvor der skal indføjes noget i standarden, er skrevet med kursiv.

Man skal samtidigt sørge for at indhente samtykke fra de virksomheder og de personer, der er afbilledet på foto, og som anvendes i regi af BFA Industri og i BFA Industris materialer.

Brug den nedenstående blanket til at indhente samtykke for at få lov til at anvende foto.

Klik her for at downloade den gældende kontrakt - og for at downloade samtykke blanketten


Senest revideret den 22. april 2020