Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev

Logo varianter

Nedenfor finder du BFA Industris logo i forskellige farvevarianter.

Hver farve er specifikt beregnet for et udvalgt hovedområde indenfor BFA Industris virkeområde. Hvis emnet, du behandler, ikke kan indplaceres under en af ovenstående specifikke kategorier, skal du benytte det grå logo eller det hvide logo – Generelt / Standard. Det er ikke muligt at arbejde med andre farver logo end de her definerede.

Det er vigtigt, at logoet ikke placeres på en baggrund, der får logoet til at stå uklart eller som et forstyrrende element, fx på grund af for hård farvekontrast eller for ens farvetone mellem baggrundsfarve og logoet.

Bfa -i _gen

Bfa -i -apv

Bfa -i _kemi _bio

Bfa -i _ulykker

Bfa -i _psykisk_

Bfa -i _ergonomi

Bfa -i _unge _nyansatte

Bfa -i _støj

Bfa -i _indeklima

 

Download logoer, ikoner, fonte og skabeloner her


Senest revideret den 22. april 2020