Del: - -

Trin 3: Forbedringsforslag og løsninger

Årsags- og konsekvensanalysen viser hvilket potentiale eller behov, der er for forbedringer og hvilke problemer I trænger til at finde løsninger på. På den baggrund skal I vurdere mulighederne for, at gennemføre forbedringer af produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø ved den arbejdsproces, som I ønsker at forbedre.

I skal nu producere flere ideer ved at brainstorme over forbedringsforslag og løsninger. I nedenstående model finder I nogle hjælpespørgsmål og en struktur til, hvordan I kan brainstorme.

Vurdér mulighederne for at forebygge problemet


  • Kan der opnås fordele ved at træne eller uddanne medarbejderne i arbejdsprocessen, f.eks. træne ”best practice”?
  • Kan vi med fordel ændre vores arbejdsorganisation, f.eks. ved at uddelegere ansvar og kompetencer?
  • Kan vi forbedre arbejdsstedets indretning, f.eks. skabe bedre pladsforhold, arbejdsstillinger, belysning etc.?
  • Kan arbejdet udføres på en anden måde? Hvorfor ikke?
  • Kan vi udnytte vores råvarer på en bedre måde?
  • Kan vi undvære hjælpematerialer, finde nogle billigere eller udnytte dem vi bruger på en bedre måde?
  • Kan vi spare noget energi ved processen (f.eks. undgå tomgang)
  • Kan oppetiden højnes ved at indføre fleksibel arbejdstid for medarbejderne?


Er der andre tjekspørgsmål i materialet?


Senest revideret den 11. september 2020