Del: - -

Trin 4: Prioriter indsats

I har nu fundet en række idéer og forslag til, hvordan I kan tage hånd om de udfordringer, I har i produktionen. Nu skal I prioritere imellem de enkelte idéer, så I kan beslutte, hvad I vil bruge jeres ressourcer på, så I får det bedste resultat.

Start med at prioritere Jeres idéer og forslag ved, at vurdere dem ud fra tre kriterier:

 • Omkostninger
 • Udbytte
 • Vanskelighed

Det gør I ved at placere Jeres idéer i kasserne i prioriteringsskemaet, som vist herunder.

Prioriteringsskema


   ENKEL VANSKELIG 
 Lave omkostninger  A  B
 Høje omkostninger  C  D

 

   ENKEL VANSKELIG 
 Lave omkostninger  E
 Høje omkostninger  G H

 

 1. Tegn prioriteringsskemaet over på en flipover.
 2. Skriv alle løsningsforslagene ned på hver sin post-it. Et forslag på hver post-it.
 3. Diskuter, hvilken kategori de enkelte forslag tilhører og placer dem i skemaet.

Idéerne i kategori B og D er vanskelige at gennemføre og kræver derfor en nærmere bearbejdning. I skal derfor undersøge idéerne nærmere med spørgsmålene:

 • Hvad er det helt specifikt, som gør idéen vanskelig at realisere?
 • Hvad skal der til for at den bliver mulig at gennemføre?

Hvis I finder løsninger på de vanskelige idéer i kategori B og D, kommer de mere til at ligne de enkle idéer i kategori A og C, og I kan gå direkte til implementering eller tage idéerne med til næste trin.

Tips til vanskelige ideer


 • Brainstorm videre i Jeres arbejdsgruppe
 • Inddrag kollegaer, der kunne give gode idéer eller har erfaring med lignende problemstillinger
 • Brug Jeres egne eller virksomhedens netværk – har andre løst et lignede problem? I kunne f.eks. trække på netværk gennem organisationer, branchenetværk eller samarbejdspartnere.
 • Søg hjælp hos rådgivere eller andre fagpersoner med erfaring inden for området.

Senest revideret den 11. september 2020