Del: - -

Redskabets opbygning

Når I først har indkredset de arbejdsopgaver eller arbejdssteder, som I vil bruge ressourcer på at forbedre, anviser redskabet en systematisk metode, som kan hjælpe jer med at få bedre resultater af jeres anstrengelser. Det sker ved at inddrage produktiviteten og kvaliteten på lige fod med arbejdsmiljøet, når I skal beslutte jer for hvilke forbedringer eller løsninger I vil gennemføre. Det betyder både at I får effektive løsninger, men også at I får større effekt af løsningerne, så de tjener sig selv ind på kortere tid.

Redskabet består af 5 undersøgelsestrin, som I børe gennemføre systematisk, før I tager den endelige beslutning om de konkrete forbedringer I vil gennemføre. Den systematiske tilgang vil ofte medføre, at I finder frem til bedre løsninger end de som I umiddelbart var tilskyndet til at gennemføre.

Trin 1: Problemanalyse; værktøjet guider Jer gennem en grundig undersøgelse af arbejdsopgaven, så I får klarhed over de problemer, I har når det gælder arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet.

Trin 2: Årsager og konsekvenser; værktøjet hjælper Jer med at finde de egentlige årsager til de problemer, I har funder under problemanalysen og det synliggør problemernes konsekvenser for såvel arbejdsmiljøet, kvaliteten og produktiviteten.

Trin 3: Forbedringsmuligheder; værktøjet bruges til systematisk at afsøge alle de potentielle forbedringer I kan vælge at gennemføre, når I nu kender problemernes årsager og konsekvenser.

Trin 4: Prioriter indsatsen; værktøjet hjælper Jer med at sortere mellem Jeres mange forskellige forslag til forbedringer, så I får fokus på de løsninger, som giver stort udbytte med lave omkostninger.

Trin 5: Beslutningsgrundlag; værktøjet guider Jer gennem udregningen af Jeres besparelser og andre fordele ved, at gennemføre de bedste løsninger og holder det op mod omkostningerne, så I ved hvornår jeres investering betaler sig selv hjem.

Det fremtidige arbejde

Redskabet slutter af med at give jer nogle anbefalinger for, hvordan I kan forankre arbejdet med løbende forbedringer. Det koster lidt ekstra ressourcer at arbejde systematisk med forbedringer og det bliver I nødt til at organiserer, for at få tid samtidigt med at I passer den daglige drift.

Organisering af indsatsen

Det er afgørende for at Jeres indsats skal bære frugt er at I sikre Jer, at arbejdet med redskabet foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Undervejs i arbejdet vil der blive brug for oplysninger fra medarbejdere om, hvordan arbejdet konkret foregår og oplysninger om produktivitet og kvalitet fra arbejdsledere og produktionsansvarlige. De konkrete udfordringer i arbejdet skal sættes op mod de mere overordnede forhold omkring arbejdet og produktionen, så der skabes forståelse for årsager og konsekvenser både blandt medarbejdere og i ledelsen.

Jeres indsats bør derfor organiseres i arbejdsgrupper med mindst én medarbejder fra den pågældende produktionsproces, den pågældende arbejdsleder og en repræsentant fra ledelsen med indsigt i produktionens overordnede forhold f.eks. en produktionschef eller ingeniør. I mindre virksomheder bør mester selv deltage i arbejdet.

Advarsel!

Allerede under de indledende undersøgelser, kan I få ideer om forbedringer, som I har stor tilskyndelse til at gennemføre straks. Lad være med det! Når I har analyseret og beregnet på de forskellige løsningsforslag som dukker op i løbet af jeres arbejde, kan de vise sig at de optimale løsninger er nogle helt andre end dem i faldt over først. Så vendt med at beslutte løsninger til I har gennemført alle 5 trin i redskabet – så er sandsynligheden for, at I rammer rigtigt meget større. God fornøjelse!


Senest revideret den 11. september 2020