Del: - -

Tavlemøder - Fasthold fokus på sikkerhed

Værktøjet Tavlemøder handler om at få sikkerhed og arbejdsmiljø som fast punkt på tavlemøder. Et tavlemøde er et kort møde med en defineret gruppe af medarbejdere, hvor der er fokus på handlinger og løbende forbedringer af sikkerheden. Det styrker arbejdsmiljøarbejdet, skaber synlighed og fremmer motivationen til at bidrage med forbedringer og overholde regler og procedurer.

Tavlemøders forløb

Guiden herunder gør det nemt at komme hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden findes yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Guide - sådan kan I gøre

 • Definér den gruppe af medarbejdere, der skal deltage på tavlemøderne
 • Beslut, hvilke informationer I vil have på tavlen. Der kan eksempelvis tales om observationer, hændelser og forslag til forbedringer af sikkerheden. Tavlen kan opdeles i:
  • Forslag og observationer
  • Tiltag
  • Deadline
  • Ansvarlig
  • Opfølgning (virker det)
 • Anskaf en tavle og inddel den i de felter, I har besluttet
 • Hæng den op, eller stil den i nærheden af de medarbejdere, der skal være med på tavlemøderne
 • Giv mulighed for, at medarbejderne løbende kan sætte forslag og observationer på tavlen, eksempelvis med post-it sedler
 • Lav en dagsorden til tavlemøderne. Den skal som minimum indeholde:
  • Siden sidst - opfølgning på aktiviteter og aftaler
  • Nye observationer og hændelser
  • Idéer og forslag
 • Vælg en tavleleder, som er mødeleder og som vedligeholder tavlen
 • Afhold tavlemøder. Start med ét om ugen. Møderne må maksimalt vare 20 minutter.
  • Sæt et mål for tavlemøderne, eksempelvis at der skal findes, gennemføres og fastholdes 3 forbedrende tiltag om måneden

Print guiden her

Deltagerne til tavlemøderne

Som tommelfingerregel bør gruppen være på 4-8 medarbejdere. Tavlegrupper kan opdeles efter forskellige principper, eksempelvis:

 • De afdelinger eller hold man er i
 • De arbejdsfunktioner man har
 • De produkter man laver

Dagsorden til tavlemøderne

Dagsordenen til et tavlemøde skal passe til de emner, man har valgt at tage med som en del af tavlemødet. Tavlemøder skal som minimum have fokus på handlinger og løbende forbedringer. Følgende punkter kan også være en del af et tavlemøde:

 • Vores mål og målinger
 • Gennemgang af aktiviteter (kampagne, træning etc.)
 • Beslutninger, aftaler og opgaver til næste gang
 • Evaluering af mødet

Der kan inddrages andre emner på tavlemøder, hvis det skønnes brugbart, eksempelvis:

 • Information om hændelser og tiltag på baggrund af en analyse af hændelserne
 • Mundtlige tilbagemeldinger fra møder om sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Observationer fra 5S- eller sikkerhedsrunderinger
 • Information om ny arbejdsmiljølovgivning

Ofte bruges tavler også til målrettet at arbejde med forbedring af produktivitet og kvalitet.

Mødelederen

Planlæg, hvem der skal være mødeleder på de enkelte tavlemøder for en periode.

Mødelederfunktionen kan gå på skift mellem:

 • Arbejdsmiljørepræsentanten
 • Lederen
 • Medarbejderne i gruppen

Det kan nogle gange være fornuftigt at have én person til at lede tavlemødet og en anden til at notere/redigere på tavlen samtidig.

Lad den kollega, der skal lede næste tavlemøde vedligeholde tavlen frem til næste møde, så den er helt opdateret.

Det er vigtigt af finde den model, der passer netop til jeres gruppe, og den behøver ikke være ens i hele virksomheden.

Mødeinterval

Det er forskelligt, hvor tit virksomheder vælger at afholde tavlemøder. Når man indfører tavlemøder, kan det anbefales at starte med ugentlige tavlemøder, men mødeintervallerne bør afpasses hver enkelt gruppe, og de kan ændres efter behov.

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Pressalit A/S holder tavlemøder her

Se mere om tavlemøder i BFA Industri's branchevejledning om Tavlemøder.


Senest revideret den 27. april 2022