Del: - -

Sikkerhedsrundering

Sikkerhedsrunderinger drejer sig om at gå rundt i virksomheden, finde sikkerhedsproblemer og få dem løst. Det kan eksempelvis være defekte el-installationer, glatte gulve, blokerede flugtveje eller manglende afskærmninger. Indførelsen af sikkerhedsrunderinger medfører at risici fjernes og virksomhedens sikkerhedsniveau forbedres, hvilket medfører færre ulykker.

Sikkerhedsrunderingens forløb


Guiden herunder viser jer hvordan I nemt kommer hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden finder I yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Sådan kan I gøre – guide

Før rundering:

 • Arbejdsmiljøgruppen laver sikkerhedsrundering i egen afdeling
 • Brug en checkliste til jeres runderinger, så I er sikre på at få foretaget en grundig vurdering
 • Lav en rundering hver måned
 • Læg datoer for rundering ind i jeres kalender
 • Informér jeres kolleger om runderingerne
 • Beslut hvem der skriver punkter ned under runderingen

Efter runderingen:

 • Gennemgå jeres observationer så I er sikre på, at I har det hele med
 • Beslut hvilke punkter fra runderingen I selv kan løse i arbejdsmiljøgruppen, og hvilke I skal have hjælp til
 • Sæt en ansvarlig på jeres punkter og angiv en deadline for løsning
 • Fortæl jeres kolleger om de punkter I har fundet på runderingen
 • Giv løbende tilbagemeldinger på, hvor langt I er nået med at løse de enkelte punkter

Print guiden her

Hvor skal sikkerhedsrunderingen foregå

Det er vigtig at få afgrænset, hvor på virksomheden der skal foretages sikkerhedsrundering. Rundering er ikke kun relevant i eksempelvis et produktionslokale. Runderinger kan også gennemføres i eksempelvis:

 • Værksteder
 • Kontormiljøer
 • Lagerlokaler
 • Køretøjer

Hvis man bruges checkliste til sikkerhedsgennemgange, kan det måske være en fordel at tilrette checklisten til de enkelte afdelinger, så den bliver mere målrettet til arbejdsmiljøforhold, der er i den enkelte afdeling.

Hvor ofte skal sikkerhedsrunderingen foregå

Der er ingen regler eller entydige anbefalinger om, hvor ofte man bør foretage sikkerhedsrundering. Én sikkerhedsrundering pr. måned er meget normalt, men man kan også differentiere, så rundering i kontormiljøer eksempelvis kun foregår én gang i kvartalet, mens rundering i produktionsområder foregår hver måned.

Checkliste

Når man indfører sikkerhedsrunderinger, er det en god idé at benytte en checkliste. Det er en stor hjælp til at sikre, at man får vurderet på relevante forhold i arbejdsmiljøet. Vær også opmærksom på at få andre forhold observeret end de der er angivet på checklisten.

En checkliste bør indeholde de punkter, der er relevante at undersøge i jeres afdeling eller virksomhed. Det kan eksempelvis være forhold vedrørende:

 • Orden og ryddelighed
 • Maskiner og værktøj
 • Brug af værnemidler
 • Nødberedskab

En checkliste til sikkerhedsrunderinger findes i BFA-I´s branchevejledning om sikkerhedsrunderinger.

Deltagerne

Det er typisk at arbejdsmiljøgruppen gennemfører sikkerhedsrunderinger i en virksomhed, men det kan være en god idé at inddrage andre. Eksempelvis:

 • Kan medarbejderne i afdelingen på skift deltage i sikkerhedsrunderingen. Det kan skabe mere fokus på sikkerhed i afdelingen og får de ansatte til at deltage mere aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Kan en arbejdsmiljørepræsentant, leder eller menig medarbejder fra en anden afdeling deltage i sikkerhedsrunderingen. Derved får man ”friske øjne” på arbejdsmiljøforholdene
 • Kan direktøren deltage i sikkerhedsrunderingen. Det signalerer synlig og engageret ledelse og højner vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet.

På runderingen bør man også inddrage medarbejderne, hvor det er relevant. Uhensigtsmæssig adfærd skal påpeges og den gode adfærd skal påskønnes.

Hvad observeres typisk på en sikkerhedsrundering

Mange af de punkter man finder ved en sikkerhedsrundering, vil være forhold som arbejdsmiljøgruppen kan løse selv.

Typiske eksempler fra en sikkerhedsrundering kunne være:

 • Sikkerhedslågen er luset
 • Der mangler øjenskylleflaske i førstehjælpsskabet
 • Nødudgangen i pakkeriet er spærret af en palle med varer
 • Ledningen på vinkelsliberen er defekt

Det kan være gavnligt at tage fotos af de punkter/forhold man finder på sikkerhedsrunderingen. Når resultatet af runderingen skal formidles til medarbejderne, kan fotos mere med til at synliggøre og præcisere de forhold, der skal forbedres.

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Dansand A/S laver sikkerhedsrunderinger her

Se mere om sikkerhedsrundering i BFA Industris branchevejledning om Sikkerhedsrundering


Senest revideret den 27. april 2022