Sikkerhedsrunderinger

Denne pjece beskriver en konkret metode til forebyggelse af arbejdsulykker. Grundprincippet i sikkerhedsrunderinger er, at man prøver at udpege og fjerne mulige årsager til ulykker i det fysiske arbejdsmiljø.

Samtidig kan sikkerhedsrunderinger bruges til at skærpe opmærksomheden på farlige forhold i arbejdsmiljøet hos medarbejdere og ledelse ved at uddanne og træne dem. En af hjørnestenene i de beskrevne tilgange er at få de ansatte til at deltage mere aktivt i sikkerhedsarbejdet. På den måde kan man påvirke holdninger og adfærd i forhold til at tænke mere på sikkerhed og arbejde mere. sikkert. 
 
Download eksempel på runderingsskema.

 

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: APV

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2022