Del: - -

Når ting ikke går som aftalt

"Hvorfor har du ikke afleveret din arbejdsseddel”. Det var ikke første gang Hans havde stillet det spørgsmål til medarbejderen. Faktisk havde han gjort det mange gange, men lige lidt hjalp det. Hans havde svært ved at skjule sin ærgrelse. Luften var altid tyk af undskyldninger. Forstod medarbejderne ikke, at det var vigtigt at få arbejdssedlerne tilbage. Ellers kan kontoret jo ikke sende faktura til kunden, så vi kan få penge i kassen. Og så er arbejdssedlen også nødvendig for, at medarbejderen selv kan få løn. “Utroligt, at han ikke kan tænke så langt” mumlede han for sig selv.

Vi har alle sammen oplevet, at vi laver en aftale med en kollega eller medarbejder, som ikke lever op til den. Vi bliver skuffede og irriterede. For vi bruger unødig tid på at følge op. Vi får ekstra arbejde. Og ikke mindst oplever vi det som manglende respekt. Hvad er forklaringen på at tingene ikke sker som aftalt?

Giv klar besked

Når du afleverer en tydelig og forståelig besked, gør du det let for dig selv og dine kolleger. Du skal kun sige tingene én gang. Her er to praktiske værktøjer til at formulere en god besked og sikre, at den bliver fulgt.

Den civile fempunktsbefaling

Brug denne smarte trin-for-trin anvisning til at uddele opgaver, som giver mening for dine medarbejdere at følge.

Årsager til at aftaler ikke bliver overholdt

Brug dette skema til at sikre, at medarbejderen har forudsætningerne for at udføre din besked eller som hjælp til at finde ud af, hvorfor en aftale ikke er blevet overholdt. 

Feedback

Det kan somme tider være svært at få sagt det, der er nødvendigt til en medarbejder eller kollega i forhold til opgaver eller samarbejdet. Lær at sige tingene på en måde, så din kollega føler sig respekteret og lytter.

Hvad er feedback

Uden feedback er det ikke muligt at blive dygtigere. Læs om fordelene ved at give god feedback

Feedback med FRAH

Mange mennesker frygter at give feedback - især i følsomme situationer. Ved hjælp af skemaet forbereder du dig grundigt og får let ved at give en systematisk trin-for-trin tilbagemelding til din kollega.

Ros og kritik

Vi kan ikke ændre adfærd, hvis vi ikke får at vide, når vi gør tingene forkert eller utilfredsstillende. Her kan du læse om verdens største ledelsesprincip og bruge det til at blive klogere på dig selv.

Kvalitet i samtalen

De følgende værktøjer gør det let for dig at planlægge og gennemføre selv vanskelige samtaler. God forberedelse er nøglen til succes.

Kommunikationscyklus

Et arbejdsværktøj du kan anvende til at planlægge og gennemføre din samtale, og bagefter til vurdering af denne. På den måde skærper du din evne til at føre en konstruktiv samtale.

Spørgeteknik

De fleste mennesker er gode til at komme med forslag og løsninger, men ikke så gode til at lytte og spørge. Det kan have store konsekvenser, men kan læres.

Anerkendende konfrontation

Måden vi taler til hinanden på har stor betydning. Her lærer du om to måder at se verden på, som har stor betydning for om du lykkes med din samtale eller du støder folk fra dig.

Tilbage 

Senest revideret den 11. september 2020