Del: - -

Kommunikation og godt arbejdsmiljø

Hensigten med følgende materiale er at hjælpe dig til at skabe fælles forståelse og et bedre arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Du behøver ikke at læse det hele på en gang, men kan vælge det emne, som er mest relevant for dig. På den måde får du trin for trin større succes med personlige samtaler, som mødedeltager og problemløser til glæde for dig selv, dine kolleger og din virksomheds kunder.

“Kommunikation er en forudsætning for alt socialt fællesskab. Således vil ingen sociale systemer eller samfund kunne etableres eller opretholdes uden kommunikation” {Herrmann:2007ww}

Kommunikation kommer af “communicare”, der betyder at gøre fælles. Kommunikation handler med andre ord om at få overført de “billeder” man har i hovedet til hinanden og få en fælles forståelse af situationen. Det har til alle tider været en udfordring, fordi der kan opstå misforståelser mellem afsender og modtager af et budskab.

Informationsteknologi har vænnet os til, at det skal gå stærkt. Det er en dyr vane, fordi vi ofte ikke bruger den nødvendige tid på at overlevere beskeder, løse konflikter eller træffe vigtige beslutninger. Mangelfuld kommunikation fører til et dårligt arbejdsmiljø, der er præget af misforståelser, fejl, kvalitetssvigt og konflikter. Det er belastende for den enkelte og dyrt for virksomheden. Det er i sidste ende den måde vi kommunikerer med hinanden, der bestemmer kvaliteten af vores forhold til hinanden.

Når ting ikke sker som aftalt

Vi har alle sammen oplevet, at vi laver en aftale med en kollega, som ikke lever op til den. Vi bliver skuffede og irriterede. For vi bruger unødig tid på at følge op. Vi får ekstra arbejde. Og ikke mindst oplever vi det som manglende respekt. Hvad er forklaringen på at tingene ikke sker som aftalt?

Når møder er spildtid

Dårlig mødeforberedelse og -disciplin er kostbart for virksomheden. Det koster mange penge, og er nedbrydende for moralen. Det er ikke unormalt, at medarbejdere bruger en arbejdsdag pr. uge på møder. Væsentligt mere for ledernes vedkommende. Der er med andre ord meget at spare ved at stramme op på mødedisciplinen.


Senest revideret den 11. september 2020