Del: - -

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag

Som følge af udarbejdelse af beslutningsgrundlag, kan det være med til at skabe bedre produktivitet. Læs mere.

Hvad er det, der skal ske?

 1. Lav en præcis, men kort, beskrivelse af Jeres løsningsforslag. Brug gerne skitser og illustrationer, f.eks. et flowdiagram

Hvilken effekt forventer vi at opnå?

 1. På produktiviteten; opstil mål for f.eks. cyklustid, gennemløbstid og omstillingstid.
 2. På kvaliteten; opstil mål for f.eks. fejlprocent og affald.
 3. På arbejdsmiljøet; opstil mål for f.eks. nedsættelse af støjbelastning, fjerne udsættelse for indånding af
 4. støv eller skadelige dampe, fjernelse af tunge løft eller dårlige arbejdsstillinger og risici for ulykker, der
 5. er fjernet eller reduceret.
 6. På andre områder; f.eks. det eksterne miljø.

Hvilke fordele vil det kunne give os?

 1. Som følge af bedre produktivitet; forsøg at prissætte eller beskrive f.eks. bedre konkurrenceevne, forbedret indtjening, færre omkostninger til energi og råvarer, øget kapacitet.
 2. Som følge af bedre kvalitet; forsøg at prissætte eller beskrive f.eks. forbedret produktpris, nemmere markedsføring, færre omkostninger til fejlretning og reparation, færre omkostninger til administration af bl.a. reklamationer.
 3. Som følge af bedre arbejdsmiljø; forsøg at prissætte eller beskrive f.eks. færre sygedage, tabt produktion, mindre medarbejderudskiftning, mindre administration, kompetenceudvikling, bedre image, ingen krav fra myndigheder etc.

Hvordan skal det gøres?

 1. Lav en præcis, men kort, beskrivelse af løsningsforslaget. Brug gerne skitser og illustrationer, f.eks. et flowdiagram
 2. Lav en oversigt over hvilke opgaver, der skal udføres og hvem der skal udføre dem.
 3. Lav en enkelt tidsplan der viser start- og sluttidspunkt (evt. enkelte milepæle) for hvert løsningsforslag.
 4. Opstil et budget for løsningsforslaget der viser poster til f.eks.:
  1. Indkøb
  2. Intern arbejdstid
  3. Ekstern arbejdstid
  4. Rådgivning
  5. Omkostningsreduktion
  6. Forbedret indtjening
 5. Beregn tilbagebetalingstid.

Senest revideret den 11. september 2020