Del: - -

Tilbagebetalingstid

Hvad er tilbagebetalingstid? Det er den tid det tager at tjene til det investerede beløb inkl. renter og omkostninger ved hjælp af besparelsen eller den ekstra indtjening. Læs mere.

Betaling af ændringer under et år

Stil som krav, at besparelsen eller den ekstra indtjening som følge af forbedringen, skal tilbagebetale udgifterne til forbedringen tilbage indenfor et år. Alle forbedringer der tilbagebetaler udgiften på mindre end et år, bidrager umiddelbart til et større beløb på årets bundlinje. Eller sagt på en anden måde: Hvis beløbet til at udføre forbedringen lånes i et pengeinstitut, og dette lån med renter og omkostninger er tilbagebetalt indenfor det første år som følge af forbedringen, så er der tale om en særdeles god løsning, som kun beløbsstørrelsen eller andre planer for virksomheden bør kunne forhindre.

Betaling af ændringer over flere år

Er tilbagebetalingstiden derimod længere end et år, skal der flere begrundelser til for at gennemføre forbedringen. Beløbenes størrelse har naturligvis en markant betydning, eftersom virksomheden bør have en overordnet plan for hvor meget, der kan investeres for og til hvad. Hvis forbedringen er en reparation – f. eks. en del af en produktionslinje, der skal udskiftes på grund af slitage og den nye del kan øge produktiviteten, så er der tale om en driftsudgift, som afskrives med det samme og som samtidig giver mulighed for ekstra indtjening.

Skattemæssig afskrivning:

Skattemæssigt er der flere muligheder for afskrivninger for eksempel:

  1. Småudgifter under et mindre beløb kan afskrives straks.
  2. Maskiner og udstyr kan afskrives over flere år.
  3. Bygninger over længere tid.
  4. Nogle afskrivninger er over 100 procent.

De nævnte afskrivningsperioder kan f.eks. bruges som mål for acceptable tilbagebetalingstider.


Senest revideret den 11. september 2020