Analyse af arbejdsproces

Hjælpespørgsmål til arbejdsproces.

Hjælpespørgsmål om produktivitet

 • Produceres der færre emner end der er kapacitet til?
 • Hvor mange emner produceres der og hvor mange kan teoretisk produceres?
 • Svarer cyklustiderne i arbejdsprocessen til de øvrige produktionstrin, eller varierer de meget? Stor variation kan medføre dårlig kapacitetsudnyttelse i produktionsprocessen.
 • Er der lang omstillingstid? Kort omstillingstid nedsætter behovet for lagerkapacitet.
 • Benyttes maskinen kun noget af tiden hvor den kører?
 • Hvor stort er ventilationsanlæggets energiforbrug? Det kan være, at det kører konstant, selvom der kun produceres en del af arbejdsdagen.
 • Omstilles der unødvendigt sjældent? Der bør produceres efter hvor tit kunden trækker på produktet for, at undgå unødvendig store lager.
Hjælpespørgsmål om kvalitet
 • Er fejlprocenten høj?
 • Hvor sent i arbejdsprocessen opstår fejlene?
 • Jo senere, jo dyrere. Hvor mange fejl medfører kassationer?
 • Hvornår i produktionsprocessen opdager I fejlene?
  Det er dyrest når det er kunden der opdager fejlene
  .
Hjælpespørgsmål om arbejdsmiljø

Fysiske forhold
 • Medfører fejlene reklamation fra kunden?
 • Er der støj på arbejdspladsen?
 • Bruger I håndværktøj der giver hånd/arm vibrationer?
 • Er luften fri for støv?
 • Er der tilstrækkelig belysning? Undgår i blænding?
Ergonomiske forhold
 • Er arbejderne udsat for ensidigt gentaget arbejde (EGA)?
 • Er underlaget behageligt at stå på?
 • Kan arbejdet udføres med gode arbejdsstillinger?
 • Kan arbejdshøjden indstilles?
 • Kan I løfte emner og materialer oprejst uden at skulle bøje forover?
Psykologiske forhold
 • Medfører arbejdet tunge løft?
 • Har I tilstrækkelig social kontakt i arbejdet?
 • Er der høje krav til opmærksomheden?
 • Er arbejdet varierende og spændende?
 • Er der tilstrækkelig tid til opgaverne?
Kemiske og biologiske forhold
 • Er der en god balance mellem kompetence og jobkrav?
 • Bruger I kemiske produkter til affedtning, smøring, limning og overfladebehandling?
 • Indåndes gasser eller partikler fra svejsning, skæring eller slibning?
 • Indåndes gasser eller aerosoler fra overfladebehandling, affedtning eller limeprocesser?
 • Er der hudkontakt med olier eller lime?

Senest revideret den 5. marts 2020