Del: - -

Safety Walk - Sådan skaber ledelsen fokus på sikkerhed

Værktøjet Safety Walk handler om, at udvalgte ledere går en tur rundt i virksomheden og taler med medarbejderne om sikkerhed og arbejdsmiljø. I dialogen tages sikkerhedsmæssige udfordringer op, og der aftales konkrete handlinger. Safety Walk skærper opmærksomheden på adfærd, fremmer sikkerheden og forebyggelse af ulykker.

Forløbet med Safety Walk

Guiden herunder gør det nemt at komme hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden findes yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Guide - Sådan kan I gøre

Før Safety Walk iværksættes:

 • Beslut, hvem der skal deltage, og hvor Safety Walk´en skal foregå
 • Lav en rundering som minimum hver måned af en ½-1 times varighed
 • Læg datoer for rundering ind i jeres kalender
 • Brug eventuelt en spørgeguide til jeres runderinger, så I er sikre på at få spurgt til sikkerheden på en anerkendende måde
 • Informér medarbejderne om, at Safety Walk bliver indført og om formålet

I forbindelse med Safety Walk:

 • Beslut, hvem der skriver punkter ned under runderingen
 • Spørg til medarbejdernes arbejdsopgave med åbne spørgsmål, eksempelvis:
  • Hvad er den største udfordring, du oplever med sikkerheden?
  • Hvordan kan vi prioritere sikkerheden mere?
 • Efterspørg forbedringsforslag fra medarbejderne
 • Aftal under runderingen med medarbejderne, hvilke punkter der arbejdes videre med

Efter Safety Walk:

 • Fortæl øvrige medarbejdere om de punkter, I har fundet på runderingen
 • Resultatet af Safety Walk afrapporteres til lederen og arbejdsmiljørepræsentanten for området
 • Lav løbende opfølgning og tilbagemelding på, hvor langt I er nået med at løse de enkelte punkter

Print guiden her

Formålet med Safety Walk

Formålet med Safety Walk er, at:

 • ledelsen viser, at den prioriterer arbejdsmiljøet
 • ledelsen på alle niveauer kommer i tæt kontakt med medarbejderne og hører om deres udfordringer på arbejdsmiljøområdet
 • mellemledere/teamledere lærer af hinanden
 • give medarbejderne en anledning til at udtrykke deres idéer
 • anerkende god arbejdsmiljøadfærd

Safety Walk skal ikke forveksles med en sikkerhedsrundering, som er en formaliseret proces til at observere usikre forhold og risici, men man kan godt lave kombinationer af de to værktøjer.

Tilgangen til Safety Walk

Hvis Safety Walk skal blive en succes, kræver det grundig information til virksomhedens medarbejdere om formålet, så den ikke bliver opfattet negativt, eksempelvis som en kontrol af, om medarbejderne følger reglerne.

Det er vigtigt med en god kommunikation. Lederne observerer medarbejdernes adfærd og spørger nysgerrigt ind til arbejdsmiljøet:

 • Stil åbne spørgsmål (Hv-spørgsmål). Eksempelvis:
  • Hvad (er den største udfordring, du oplever med sikkerheden)?
  • Hvornår (på dagen føler du dig mest sikker eller usikker)?
  • Hvor meget (oplever du, at vi prioriterer sikkerheden)?
  • Hvordan (skulle vi efter din mening prioritere sikkerheden mere)?
  • Hvorfor (udfører du din arbejdsopgave på den måde, du gør)?
  • Hvordan (kan jeg hjælpe)?
 • Undlad at afbryde
 • Kvittér for, at du har hørt det, der bliver sagt
 • Undlad at dømme
 • Undlad at kritisere personligt
 • Undlad at komme med gode råd - før du bliver spurgt

Deltagere

Det kan være en god idé, at ledere fra andre afdelinger, deltager i Safety Walk. De kan se på arbejdsprocesser m.m. med ”friske øjne”. Det kan også motivere andre afdelinger til at arbejde med sikkerhed.

Arbejdsmiljøgrupper kan også gennemføre deres egen Safety Walk.

Hvor ofte skal Safety Walk foregå

Safety Walks skal planlægges grundigt, sættes i system og udføres med jævne mellemrum. Det mest typiske er én gang om ugen, hver 14. dag eller hver måned.

For at fastholde gennemførelsen kan det være en god idé at lægge datoerne i kalenderen. Aktiviteten Safety Walk kan også lægges i et årshjul eller en årsplan.

Varighed

Safety Walk varer typisk mellem 15 og 60 minutter. Hvis der gennemføres Safety Walk hver uge, vil varigheden typisk være kortere, end hvis det sker hver måned.

Aftaler fra Safety Walk og opfølgning

Der kan komme mange forskellige punkter frem ved en Safety Walk, men når man spørger til medarbejdernes arbejdsopgaver, vil der typisk komme nogle punkter frem, som medarbejderne har tænkt på som et sikkerhedsproblem, eksempelvis:

 • Man er nødt til at udføre uhensigtsmæssige manuelle løft, da der ikke er egnede hjælpemidler til stede
 • Der opstår farlige situationer med gående ved porten, når vi kører færdige emner på lageret

Forslag til løsninger diskuteres med medarbejderne under Safety Walk. Der skabes enighed om, hvad der arbejdes videre med og hvordan. Resultatet afrapporteres til lederen og arbejdsmiljørepræsentanten for området. Lederen har herefter ansvaret for opfølgning og tilbagemeldinger på opgaverne eller anbefalingerne.

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Rockwool A/S arbejder med Safety Walk her


Senest revideret den 27. april 2022