Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev

Officielle instanser

Her kan du se de offentlige instanser, der beskæftiger sig med arbejdsmiljømæssige spørgsmål.


Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
www.arbejdsmiljoforskning.dk

Denne webside indeholder bl.a. emneopdelte oversigter over NFA's udgivelser, projekter og aktiviteter. På siden findes der derudover en række links til både udenlandske og indenlandske arbejdsmiljøaktører.

Beskæftigelsesministeriet
www.bm.dk

Ministeriets hjemmeside giver en omfattende beskrivelse af de enkelte kontorers arbejdsområder.

Arbejdstilsynet
www.at.dk

Denne webside indeholder information om de gældende love og bestemmelser inden for arbjedsmiljøområdet. Her kan også de forskellige regler downloades eller rekvireres fra. På siden findes også oversigter over Arbejdstilsynets indsatser, tilsynsmetoder, andre At-publikationer, statistikker m.m.

Arbejdsmiljørådet
www.amr.dk

Denne webside indeholder bl.a. referater af afholdte møder i Arbejdsmiljørådet.

 


Senest revideret den 22. april 2020