Før kampagnen

Sådan forbereder I en kampagne

I skal sætte kampagner på dagsordenen i AMO. I kan drøfte:

 • Hvad er det vi vil opnå?
 • Hvilke mål og delmål har I med kampagnen og hvordan vil I måle dem?
 • Hvad skal der ske, hvornår?
 • Hvem er involveret og hvem skal gøre hvad?
 • Hvor vil I være tilstede med kampagnen?
 • Hvad er budskabet med kampagnen?
 • Hvordan twister I budskabet, så det bliver spændende og relevant?
 • Hvordan vil I evaluere om I når målene?

Tag stilling til kampagne-elementerne

Elementerne i kampagnen kan f.eks. være plakater eller postkort som bærer jeres budskaber. Brug også utraditionelle kampagnelementer. De tiltrækker som regel større opmærksomhed end de traditionelle. De traditionelle sidder måske på opslagstavlen allerede eller på storskærmen. De utraditionelle skal sidde på enderne af omklædningsskabene, lægges ned i skoene fredag eftermiddag, hænge ned fra loftet midt i kantinen, spærre de lange gange, så man må gå zig-zag for at komme udenom osv.

Fuld skrald fra starten eller bygge langsomt op

Vil I lave en ”sniger”, hvor kollegerne går og undres over, hvad I er i gang med? Så skal I sætte kampagnelementerne op én efter én hen over et par uger. På den måde skaber I større og større nysgerrighed. Eller Vil I servere det hele med et ordentligt brag? Der kan være fordele ved begge måder og I behøver ikke gøre det samme hver gang. Forandringer er med til at skabe opmærksomhed.

Involvering hele vejen gennem processen

Hvis I inddrager jeres kolleger i at planlægge kampagnen, er I allerede godt i gang.

I kan for eksempel involvere kolleger i at:

 • definere de største udfordringer på arbejdsmiljøområdet
 • prioritere her-og-nu-indsats og hvad der skal fokuseres på senere
 • udforme konkrete mål for kampagnen
 • den kreative proces, hvor I former kampagnen
 • sætte kampagnens elementer op
 • involvere alle andre kolleger i dialogen mens kampagnen kører.

Gå fra modtager til deltager

Involvering øger effekten af jeres kampagne – og gør den meget sjovere for alle. Det gælder både FØR I går i gang, hvor AMO involveres i planlægningen. UNDER kampagnen gælder det om at involvere modtagerne, med konkurrencer, korte diskussionsoplæg, tage stilling til dilemmaer, små cases, sjove events eller andet.

I kan udnytte de møder som findes i forvejen eller de steder hvor kollegerne færdes i forvejen. 

Læg en årsplan

I skal se hver kampagne som en del af en årsplan. En kampagne varer fra 2-4 uger og I bør gennemføre 2-4 kampagner om året for at fastholde fokus. Men sæt det i gang, I kan overskue: Små succeser gør det sjovere.


Senest revideret den 26. april 2021