Laboratorier og procesindustri

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som branchens parter ønsker i laboratorier og i procesindustrien. Vejledningen kan både anvendes ved nybyggeri og ved forbedringer af eksisterende forhold.

Vejledningen indeholder løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø og beskriver 19 forskellige arbejdsmiljøproblemer fra 9 virksomheder. Alle løsninger fungerer i dagligdagen og langt de fleste har endvidere medført øget produktivitet, ligesom flere løsninger har øget kvalitet af arbejdet.

..........

Indhold:

Gode løsninger - hvornår og hvordan?

Ergonomi
Simpel armstøtte aflaster skulder/ nakke
Aflastning af nakke ved at hæve eller skråtstille emner i laboratorier
Pakning af hætteglas ved et særligt konstrueret hæve/ sænkebord
Uddelegering af EGA
Et kursus i ergonomi ved mikroskopering
Teknisk hjælpemiddel til at løfte tunge råvarer i produktionen
Sækkemassør
Optimal arbejdshøjde - "2 paller"
Loftkran erstatter tunge løft
Minilift til løft af tunge byrder i opvasken
Minilift til håndtering af tromler ved vask
Minilift ombygges til en tabletelevator, så arbejdsstillingerne forbedres
Lys
Ændret lyssætning og indretning gav bedre synsforhold
Ny belysning i pakkeri
God arbejdsbelysning på værkstedsmaskiner
Ulykkesforebyggelse og risikovurdering
Håndbog i sikre arbejdsfunktioner
Adskillelse af gående og kørende trafik
Afskærmning af roterende aksel hindrer ulykke
Psykisk arbejdsmiljø
Skema til ugentlig snak om psykisk arbejdsmiljø
Henvisninger

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sidetal: 40 sider

Udgivelsesår: 2012