Sikker brug af transportable stiger

Vejledningen beskriver hvornår og hvordan man anvender stiger til at udføre arbejdet, så loven overholdes. Endvidere beskriver vejledningen forhold ved indkøb og vedligehold af stiger.

Forkert brug af stiger er hvert år skyld i et stort antal faldulykker, mange med alvorlige konsekvenser.

Der skal ikke så meget til: Et løst trin, forkert fodtøj, et ustabilt underlag – eller at stigen bruges til kraftbetonet arbejde, som slet ikke må udføres fra en stige – og så er risikoen til stede.

De fleste ulykker med transportable stiger kan dog sagtens forebygges. Men det kræver, at du som ansat får tilstrækkelig instruktion i sikker brug af løse stiger og ikke anvender stiger, når der findes et bedre egnet hjælpemiddel til den pågældende opgave.

Hent også denne trykvenlige plakat med 10 vigtige sikkerhedsregler.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Vejledning

Sidetal: 12

Udgivelsesår: 2022