Master

Denne vejledning handler om arbejde på forsyningsmaster til elektricitet.

Arbejde i master må kun foretages af personer, der har fået fornøden instruktion og praktisk uddannelse/oplæring. 

Arbejdet skal enten foregå under ledelse af driftslederens personale, eller der skal laves en aftale om overdragelse af driftslederansvar til entreprenør ved udførelsen af opgaven.

Personalet, der arbejder på et elforsyningsanlæg, skal have oplyst, hvem der har driftsledelsen af anlægget, og hvem der har ansvaret for arbejdsstedets sikring i elektrisk henseende.

 

Vejledningen er opdelt i tre hovedafsnit: et generelt afsnit for begge typer master og to specifikke afsnit om højspændingsmaster og lavspændingsmaster.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 18

Udgivelsesår: 2003