Råstofudvinding

Denne vejledning angiver det niveau og god praksis som parterne, ønsker skal være til stede ved arbejde med udvinding og behandling af råstoffer på land.

Vejledningen er primært rettet mod arbejde i grus- og sandgrave, men anvendes også ved arbejde i kalkbrud og andre beslægtede områder.

Med udgangspunkt i væsentlige arbejdsmiljøproblemer for branchen beskriver vejledningen krav til sikkerheds- og sundhedsarbejdet med og hvordan virksomheden kan arbejde forebyggende for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 48

Udgivelsesår: 2011