Ben- og Fiskemel

Denne vejledning angiver den gode praksis parterne ønsker skal være til stede ved produktionen af kød/benmel samt fiskemel/fiskeolie.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Vejledningen erstatter vejledningen om fiskemel december 2002.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2011